Selecteer uw locale website
International English Australia Belgium Canada China Colombia Denmark Deutschland España France Ireland Italia Lietuva Malaysia Mexico Norway Portugal Russia Sweden Turkey United Kingdom United States

                                         
                                                                         
 
Beademingsfilters zorgen voor een effectieve barrière die kruisbesmetting tussen patiënten, beademingssystemen, beademings- en anesthesieapparatuur en de klinische werkomgeving voorkomt. Het gebruik ervan is veelvuldig als gunstig erkend en wordt aangeraden door meerdere associaties in de anesthesie(ˡ). Ze worden veelvuldig gebruikt door het ziekenhuis heen, vooral in de operatiekamers, op de intensive care, op de longfunctie- en op de longverpleegafdelingen.

Warmte- en vochtuitwisselaars (HME's) minimaliseren het verlies uit uitgeademde gassen van de patiënt. Gecombineerd met een filter (Warmte- en vochtuitwisselende filters, HMEF's) reduceren ze ook het risico op kruisbesmetting in de klinische omgeving. .
 

 

De normale functie van een bovenste luchtweg van het lichaam, is om de lucht die we inademen te filteren, te bevochtigen en te verwarmen. Lucht wordt verwarmd doordat het een netwerk van haarvaten in de neus passeert. Slijmvliezen bevinden zich in de bovenste luchtwegen en helpen om lucht te bevochtigen en om zwevende deeltjes op te vangen (stof en microben). Trilharen vervoeren slijm vanuit de longen naar de pharynx, zodat het slijm verwijderd kan worden.

De bovenste luchtwegen helpen ook om warmte en vocht te conserveren, die anders verloren zou gaan tijdens normale ademhaling. Gassen welke de longen verlaten tijdens expiratie zijn op lichaamstemperatuur (37°C) en hebben een absolute vochtigheid (AH) van 44 mg/l H₂O en een relatieve vochtigheid (RH) van 100%. Wanneer de patiënt uitademt, wordt warmte en vocht achtergehouden in de bovenste luchtwegen en wordt dan overgebracht naar de inademingslucht, welke normaal kouder en droger is afhankelijk van de omgevingscondities. Het grote oppervlak van de bovenste luchtwegen maakt het bijzonder efficiënt. Dit helpt mogelijke bijwerkingen te minimaliseren, welke geassocieerd zijn met het inademen van koude droge gassen gedurende een langere periode.

Deze natuurlijke fysiologische bescherming wordt omzeild wanneer een kunstmatige luchtweg wordt ingebracht, zoals een tracheale tube, een supraglottische luchtweg of tracheacanule. Dit betekent dat de gassen een directe route naar de gevoelige longen hebben, wat kan leiden tot een verhoogd risico op infecties en mogelijke microbiële kruisbesmetting.

Het kan ook leiden tot afkoeling en uitdroging van de luchtwegen als gevolg van het langdurig inademen van koude droge medische gassen. Kamerlucht zou normaal ongeveer 23°C zijn met een RH van 60% en een AH van 21 mg/l. Medische gassen zouden normaal 10-15°C zijn met een RH van 0-2% en een AH van 0,5 mg/l, wat het risico verder zou verhogen. Dit kan leiden tot beschadigde trilhaartjes, dikker slijm en taai sputum die leiden tot een verhoogd risico op occlusie van de tube, verhoogd risico op infectie, atelectase en verhoogde kosten als gevolg van een langer verblijf in het ziekenhuis. 
   


 
Infectie
Bescherming van de patiënt


Patiënten in kritieke toestand met verminderde weerstand hebben vaak een verhoogd risico op infecties. Deze nosocomiale infecties resulteren in verhoogde morbiditeit en potentiële mortaliteit en hebben ook een significante invloed op de kosten van de behandeling van de patiënt als gevolg van langer verblijf in het ziekenhuis. Het strategische gebruik van een efficiënt, goed gevalideerd filter zorgt voor een effectieve barrière tussen de patiënt, beademingssystemen en beademingssapparatuur, waardoor het risico op kruisbesmetting wordt verkleind.  
 

Kruisbesmetting
Bescherming van het beademingssysteem

Bij patiënten die een kunstmatige luchtweg nodig hebben, wordt hun natuurlijke fysiologische bescherming omzeild. Dit verhoogt het risico op infectie en kruisbesmetting tussen patiënten en medische apparatuur. De kruisbesmetting van patiënten via een anesthesiesysteem is gerapporteed en gedocumenteerd(²). Aandachtspunten met betrekking tot infecties zijn onder meer Hepatitis C, Mycobacterium tuberculosis, bloed in sputum, SARS en vergelijkbare coronavirussen.

  Bescherming van de beademingsapparatuur en de klinische omgevingBescherming van de apparatuur

Het gebruik van geschikte en effectieve beademingsfilters kan bescherming bieden aan gevoelige en dure apparatuur, helpt de functionaliteit te behouden, bedrijfskosten te verlagen en mogelijke kruisbesmetting te verminderen.

        
         


 
  In toenemende mate is de enige manier waarop een arts de efficiëntie en effectiviteit van de prestaties van een beademingsfilter, HME en HMEF kan bepalen is aan de hand van standaard testprotocollen en resultaten. Ervoor zorgen dat de gegevens klinisch relevant, actueel en reflectief zijn voor het product dat de klant gebruikt, is essentieel.

Onze range van beademingsfilters en HMEF's is onafhankelijk getest en zijn bewezen zeer efficiënt in het voorkomen van de doorgang van bacteriën en virussen. Deze testen bieden klinisch relevante informatie zodat beslissingen, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, kunnen worden genomen over het meest geschikte product om aan uw klinische vereisten te voldoen.


Microbiologie testen

Al onze filters worden getest in gespecialiseerde microbiologische laboratoriumfaciliteiten tegen klinisch relevante bacteriële en virale uitdagingen. Dit wordt normaal uitgevoerd in een onafhankelijke testomgeving, die specifieke protocollen ontwikkelt om de soorten provocaties te simuleren welke een filter in de klinische setting kan tegenkomen.

Een testdeeltje (provocatiedeeltje) wordt gekozen om de grootte van de veel voorkomende bacteriën en virussen te simuleren. Elk Intersurgical filter en HMEF wordt getest en hun prestaties worden op deze manier geverifieerd.


Klinisch relevante testen worden uitgevoerd op alle producten met Bacillus subtilis (1,0 μm x 0,7 μm) en Ø174 bacteriofaag (0,027 μm).

Deze testen bieden klinisch relevante informatie, zodat op feiten gebaseerde beslissingen gemaakt kunnen worden over het meest geschikte product om aan de klinische vereisten te voldoen. Ook bieden deze tests resultaten met relevante deeltjesgroottes van andere veel voorkomende organismen gevonden in de klinische omgeving.De mate van doorbraak van de provocatie bepaalt de efficiëntie. Deze efficiëntie wordt gerapporteerd als een percentage.


 

De proef van het virale testprotocol (φ174 bacteriofaag, 0,027 μm) zal minstens op het niveau zijn als die van het coronavirus (COVID-19). Prestatieverklaringen zijn op verzoek beschikbaar voor individuele producten. 

        
 
  Ons range beademingsfilters, warmte- en vochtuitwisselaars (HME's) en warmte- en vochtuitwisselende filters (HMEF's) is kleurgecodeerd voor gemakkelijke identificatie en om ervoor te zorgen dat het juiste filter/HME wordt gebruikt, waardoor elk potentieel risico voor de patiënt wordt geminimaliseerd.Referentie 1: Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland 1996. Danish Society of Anaesthetists 1998. French Society of Anaesthetists 1998
Referentie 2: Chant K, Kociuba K, Munro R, et al. Investigation of possible patient-to-patient transmission of hepatitis C in a hospital. NSW Public Health Bull 1994; 5:47-51.

 
© Intersurgical Benelux BV, 2024
Vluchtoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland
+31 413 24 38 60